torsdag 14 juni 2018

Generalens "Multi Asset"-portfölj

Många av er har säkert sett bilder eller sett att jag skrivit om vår defensiva portfölj. I det här inlägget tänkte jag berätta om hur den är uppbyggd och hur vi tänker kring denna portfölj. De strategier vi tillämpar för denna portfölj är lite av en blandning av det jag skrivit om hittills. Portföljen kan både användas som en passiv portfölj men funkar även som aktiv om man föredrar det. Portföljen skulle kunna passa vem som helst som vill ha en tryggare strategi som kan ge runt 5 - 7% årlig snittavkastning (6 - 8% med belåning) till ganska låg volatilitet. Avkastningen kan såklart bli högre om man är mer aktiv. 

Portföljens grunder är egentligen ingen nyhet. Portföljen är delvis baserad på Harry Brownes "fail-safe investing". Harry Browne menade att man kunde skapa en portfölj som kan stå emot alla ekonomiska cyklar vi har under årens lopp. Idén var att ha en diversifierad portfölj genom innehav som inte korrelerar med varandra. Portföljen skulle bestå av 25% aktier/aktiefonder, 25% korta räntor (el. cash), 25% långa räntor och 25% guld (fysiskt investeringsguld). "The permanent portfolio", som den kallas för, har hängt med ett tag. Det finns många som skrivit om den och många som tillämpar den i stor skala.

Vår portfölj skiljer sig dock från den klassiska varianten. Vi har valt att inte ha lika mycket räntor då det blir lite för defensivt. Däremot använder vi oss av korta räntefonder (kortare duration än 12 månader) tillsammans med den valutaeffekter vi får genom att växla mellan svenska och utländska räntefonder. Korta räntefonder är också mindre känsliga för ränteförändringar jämfört med långa. Speciellt efter tider då långa räntor stigit i och med att styrräntor varit mycket låga.

Vi har också betydligt mer råvaror, utöver guldet, än den klassiska varianten och portföljen belånas för att få extra avkastning, förutsatt att ränteläget medger det.

Nedan ser ni fruns kontinuerliga månadsköp, som vi har som grund för Multi Asset-portfölj just nu. Efter att månadsköpet skett kan vi ibland växla ut vissa av de klassiska fonderna till motsvarande utländska ETFer, beroende på vad vi vill ha i portföljen.Allokeringsmodellen är alltså 35% Aktiefonder/aktier, 35% Guld/ädelmetaller/råvaror och 30% Räntor (i olika valutor).
Såhär har fruns portfölj gått det senaste året. Hennes portfölj följer strategin mer strikt än vad min gör. 

Det är lite svårt att välja vilket index man ska jämföra sig med men i just detta exempel tar vi OMXS30 så att ni får en liten bild av hur det gått.Här är innehaven i min egen portfölj just nu. Den skiljer sig lite då den är mer "aktiv" och då jag använder mig mer av investmentbolag och enskilda råvaror. 
Eftersom att vi tror att guld och råvaror kommer att prestera bättre de kommande åren har vi valt att ha lika mycket råvaror som vi har aktier/aktiefonder i portföljen.

Vi har egentligen inga begränsningar för vilka fonder eller aktier som får vara med i portföljen. Kravet är dock att det ska vara fonder eller aktiebolag som har presterat bra i många år, framförallt klarat sig bra under 2008 och 2001. Vi har också specifika sektorer som vi verkligen tror på i framtiden. I nuläget är en sån sektor ren energi, där vi exponerar oss mot ETFer som innehåller enbart sådana bolag.   

Tanken är att denna portfölj ska fortsätta vara allokerad enligt ovan diagram en bra bit in i framtiden. Skulle ett större börsfall komma så har vi "hedgat" oss, framförallt genom guldet och råvarorna men även lite med räntorna. Även om guld och silver kan falla initialt så har de tidigare visat att de återhämtar sig mycket snabbare än vad aktier gör. Samtidigt är råvarorna inte lika högt värderade idag som aktierna och framförallt är råvarorna mycket "billigare" idag än vad de var under 2007 innan kraschen. Det man skulle kunna tjäna in på guld/råvarusidan skulle man senare kunna flytta över till aktiesidan när värderingen där är lägre. 

Vi anser att denna diversifiering är tryggare än att bara ha aktier eller aktiefonder. Mycket av dagens kapital som skapats genom de kvantitativa lättnader har nämligen hamnat hos just aktier, vilket ökar riskerna på aktiemarknaden.

Strategin
Som jag nämnde ovan kan denna portfölj fungera i alla lägen, i alla fall långsiktigt, det är ju en form av "allvädersportfölj". Men som sparare ska man anpassa sig efter marknaden och just nu tycker vi att denna portfölj och fördelning passar oss bättre.

Vi utgår från att det under vissa perioder är bättre att vara fullt exponerad mot aktier, men att det under andra perioder är mer gynnsamt att vara mindre exponerad mot aktier. I nuläget ser vi råvarorna som ett komplement till våra aktieinnehav, vi anser att värderingen på råvarusidan ser bättre ut än för aktiesidan och väljer därför att ha en jämn fördelning. 

Vi har valt att ha en stor del av vårt sparande i denna portfölj just för att marknaden ser ut som den gör idag. Portföljen fungerar också lite som en offensiv "buffert" förutom att det är ett långsiktigt sparande. Självklart har vi en riktig buffert utöver denna portfölj.

Skulle det nu ske en riktigt börskrasch så har man alltså handlingsutrymme både genom guldet, råvarorna och räntorna. Man skulle kunna ha möjlighet att växla över till aktier/aktiefonder helt, när man anser att värderingen är bättre där. Det är såklart mycket svårt att veta exakt när detta sker. Men när man är så diversifierad så kommer vissa delar av portföljen ha gått mycket bättre medan andra gått mycket sämre. För oss handlar det mest om att skapa sig ett handlingsutrymme, eftersom att vi kom in väldigt sent på börsen med hela vårt sparande.

Aktiedelen
Enklast är att investera i större globalfonder så att man får en riktigt bra diversifiering. Alternativet är att tänka lite som vi gjort enligt diagrammet, om man anser att de globala fonderna har för mycket viktning mot USA. Vi föredrar en exponering om ca 50% mot emerging markets och 50% mot developed markets.

Ett annat alternativ är att köra enbart enskilda aktier, d.v.s. stock-picking, men då blir det såklart lite mer arbete. Just nu har jag valt att använda mig av investmentbolag för att ha något däremellan. På det sättet får jag både en bra kursutveckling och lite utdelning, samtidigt som jag ändå har "fondliknande" innehav. Fördelen med att ha investmentbolag eller aktier istället för fonder, är att man mer eller mindre slipper fondavgifterna.

Det går självklart att ha en blandning av både fonder och aktier om man vill det. Allt handlar om hur passiv man vill vara med portföljen. 

Råvarudelen
Råvarudelen fungerar egentligen på samma sätt som aktiedelen. Vi använder oss av både råvarufonder och enskilda råvaror beroende på vad vi tycker ser köpvärt ut vid olika tillfällen. Det enklaste är såklart att ha en "all commodities"fond d.v.s. en bred fond med alla vanliga råvaror. Alternativet är att ha en "ex-energy"fond, om man inte vill ha några fossila bränslen i fonden. Det finns såklart fler sektorer inom råvaror om man föredrar det. 

Här har jag skrivit lite om guld och råvaror. En lista på många råvaror/fonder finns längst ner i inlägget http://spargeneral.blogspot.com/2018/05/ar-guld-verkligen-nagot-att-ha.html

Kanske kan man till och med vara lite mer offensiv på aktiesidan när man har en sån här portföljfördelning?

Räntedelen
Tidigare skrev jag ett inlägg om hur man kan nyttja räntor i olika valutor för att enkelt få lite extra avkastning http://spargeneral.blogspot.com/2018/05/hur-kan-man-pa-enklaste-satt-tjana.html.
Räntedelen i denna portfölj ger nämligen inte några större summor avkastning om man bara skulle låta räntefonderna ligga. Räntorna är mer tänkt att fungera som en "krigskassa". Däremot går det att växla mellan olika valutor genom dessa räntefonder, för att skapa sig en liten fördel när läget är gynnsamt rent valutamässigt.

Beroende på rådande ränteläge eller hur aktiv man är kan man växla mellan långa och korta räntor eller helt enkelt ha en fast likaviktad fördelning mellan korta och långa räntor.

Man ska dock vara medveten om att valutaeffekten i längden ändå jämnar ut sig när man månadsköper fonder i olika valutor, alltså behöver man inte bry sig om detta om man inte har ett intresse. Men det är inte fel att nyttja denna effekt om man känner sig trygg i det.

Ombalansering
Precis som "the permanent portfolio" bygger denna portfölj på att man ombalanserar den så att man hela tiden håller sig till sin allokeringsmodell, den procentsats man valt. Jag tycker att juli är en bra period att ombalansera då finansmarknaden brukar vara ganska lugn då. Detta kan man göra årligen eller mer beroende på hur aktiv man är. 

Om läget medger kan man också använda stora delar av kapitalet för att övergå till en annan allokeringsmodell som passar bättre vid rådande marknad. Förhoppningsvis har portföljen klarat sig mycket bättre än aktiemarknaden i helhet vid ett sådant tillfälle.

Belåning
Eftersom att vi ändå anser att portföljen är väldigt diversifierad och har en låg volatilitet så har vi valt att nyttja belåning för att skapa oss lite extra avkastning. Vi belånar dock aldrig portföljen mer än 20% för att riskerna inte ska vara för höga och för att vi ska kunna få den bästa rabatten. 

I och med att portföljen består av 30% korta räntor, som sällan rör sig mycket, så skulle man vid en oväntad händelse kunna "betala av" delar eller hela lånet med detta kapital.

Belåningen fungerar bra nu när räntorna är låga. Efter alla avgifter/amortering så räknar vi med att portföljen bör ge drygt en procent extra avkastning med belåning, vilket är helt ok med tanke på att portföljen är ganska defensiv.


Sammanfattning
Sammanfattningsvis kan man säga att denna portfölj går att göra hur enkel eller hur avancerad som helst. Den kan passa vem som helst egentligen. Detta är bara ytterligare ett sätt att positionera sig på börsen när det känns lite oklart vad som komma skall i framtiden. 

Vår tanke är att ha lika mycket råvaror som vi har aktier i vårt nuvarande sparande. Dels för att vi anser att råvarorna har en bra värdering idag och för att skydda oss mot en eventuellt tråkigare börs. Att inte låsa hela vårt kapital på just aktier känns bekvämare för oss just nu. Samtidigt behöver vi inte ägna så mycket tid åt just denna portfölj, utan kan ha andra portföljer vid sidan av där vi har en betydligt högre riskvilja när det kommer till aktier.

Slutligen vill jag säga att jag sedan ett år tillbaka även tänker liknande kring mina två "offensiva" portföljer, d.v.s. att jag försöker hålla fördelningen 50% aktier och 50% råvaror, där guld utgör en något större del.

Jag vill vara tydlig med att jag inte är någon expert på ämnet utan vill bara visa att det finns andra sätt att spara på i börsen. Denna strategi är något jag och min partner använder oss av och vi är väl medvetna om att den kan ge ett sämre resultat än index, däremot tycker vi att risken och volatiliteten är lägre varför vi väljer att nyttja den.

Kom ihåg att alla investeringar är förenade med risk och du kan förlora stora delar eller hela ditt kapital.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Börsåret 2018

Som ni har märkt så skriver jag inte så mycket på bloggen, oftast lägger jag ut det mesta på twitter då det är enklare när man snabbt vill d...