söndag 6 maj 2018

Är guld verkligen något att ha?

Ni har säkert hört det flera gånger tidigare, att guld inte är något man ska satsa på i längden och att guld inte ger någon avkastning. Man menar att guld i sig inte skapar något värde utan bara ligger där och ser trevligt ut. Men saken är att guld under vissa perioder faktiskt har presterat mycket bättre än både aktier och räntor. Tittar man långsiktigt så har guldet också lyckats behålla sitt värde och inte ätits upp av inflationen. Går man ännu längre tillbaka så är guld en av få saker som alltid haft ett stort värde för människor. Man kanske ändå inte ska bortse från guldet helt ?

Hur presterar då guld i en portfölj, ihop med t.ex. aktier och räntor. Hur kan du nyttja guld i en långsiktig investeringsstrategi och hur kan guldet skydda ditt kapital? Det är bland annat det här vi ska titta lite på i detta inlägg. 


Jag själv använder guld både som skydd (hedge) när jag tror att börsen kommer att gå sämre än guldet men även som enskild investering. Normalt består mitt totala sparande av 10 - 25% guld. I det här inlägget ska vi titta på den lite mer "extrema" portföljen jag har. Portföljen består nämligen av 50% guld och 50% aktier. Just denna portfölj är bara en liten del av vårt totala sparande, ca 10%.

Strategin är egentligen väldigt enkel. Portföljen liknar 50/50-portföljen som jag skrev om i ett tidigare inlägg http://spargeneral.blogspot.se/2018/04/varldens-svaraste-eller-varldens.html. Skillnaden är att jag istället för räntefonder har guldfonder. Portföljen ska sedan hela tiden ombalanseras så att guldfonderna och aktiefonderna alltid ligger 50/50. Denna portfölj kan vara helt passiv och är enkelt att månadsspara i.

Jag ska dock tillägga att portföljen är belånad till 30%. Detta extra kapitalet som skapats via lånet har placerats i Spiltan räntefond, för att ge ytterligare avkastning med mycket låg risk.

Såhär ser portföljen ut just nu:Och såhär har den presterat de senaste 3 månaderna och de senaste 12 månaderna. Jag har haft den snart i ett år:Som ni ser så har portföljen presterat bättre än OMXS30. Men att jämföra en sån här portfölj med OMXS30 kan såklart vara lite knepigt då portföljen bara består av 50% aktier. Däremot känns det ändå mer rättvist än att jämföra den med t.ex. SIXRX (omx inkl. utdelningar).

OMXS30 har tyvärr haft det tufft jämfört med världsindexet. Guldet gick heller inte så bra 2017 jämfört med 2016, som var ett riktigt bra år fram till den hösten. Däremot har guldet under 2018 presterat bra.

Tittar man långsiktigt på hur guld presterat så ser det ut såhär:


Om man däremot tittar från "modern tid", någonstans runt 2000 så ser det istället ut såhär:

Det finns en trolig anledningen till att guld presterat så mycket bättre under de senaste 20 åren än tidigare perioder. Dels handlar det om att vi haft två riktigt stora börsras, IT-bubblan och finanskrisen 2008. Vi har även haft en fallande börs 2015. Utöver det är skuldsättningen mycket högre idag än innan 2000. Man har förändrat ekonomin väldigt mycket med alla kvantitativa lättnader under årens gång. Inflationen och devalvering av vanliga valutor har därför stärkt guldet väldigt mycket.

Innan 1971 (se "Nixon Shock" och "Bretton Woods system") var dollarn nämligen knuten till guldet, dollarn backades alltså upp av guld, vilket gjorde att dollarn också sågs och användes som en säker tillgång. Det i sig medförde att guld och dollar utvecklades likartat fram till 1971. Efter reformen blev det däremot en väldigt stor skillnad, vilket syns i grafen nedan.


De senaste 20 åren har vår ekonomi utvecklats till att bli mycket mer komplex, allt går så mycket snabbare idag och börsen påverkas på ett helt annat sätt idag än tidigare. Blickar man framåt kan detta vara en fördel för guldet, om man tror att guld kommer att fortsätta stärkas mot vanliga valutor, mot inflation och användas som en "safe haven" för kapital. Många investerare och institutioner tenderar nämligen att överföra stora delar av sitt kapital till guld när börsen är orolig, stökig eller har haft ett större fall. Efterfrågan på guld har också ökat markant i Asien, både på statsnivå och från privatpersoner.

Tittar man alltså på ovan grafer kan man faktiskt se att guld skulle kunna vara en viktigt komponent i en portfölj, dock inte för att maximera vinst utan främst för att minimera förluster och skydda sig mot börsras. Man pratar om att guld har en låg korrelation med aktier. Guldet kan även vara ett skydd mot inflationen, när aktier och räntor inte klarar av att skydda dig mot den. Långsiktigt är guld i vart fall värdebevarande.

Nedan ser ni två grafer över hur SEK förändrats sedan 70-talet, samt hur guld/SEK sett ut sedan 1996. Det är väldigt tydligt att guld hade varit ett bättre alternativ än att ha pengar på ett bankkonto.


Hur ska man då investera i guld? 
Normalt är ju såklart fysiskt guld att föredra men det är ju både svårare att få tag på, dyrare och jobbigare att förvara hemma på ett säkert sätt. Hur kan man då få tillgång till guld i portföljen på ett enkelt och investeringsvänligt sätt?

Jag brukar alltid försöka leta upp guldETFer (börshandlade fonder) eller vanliga fonder som backas upp av fysiskt guld. Det finns väldigt många bra ETFer och de flesta har en förvaltningsavgift kring 0.25% - 0.5% vilket är helt ok för råvarufonder. I slutet av inlägget kan ni se en sammanställd lista över fonder med bl.a. fysiskt uppbackat guld och råvaror. I dagsläget har Nordnet.se det bästa utbudet.

Det viktiga när man köper guldfonder är att man läser på vad det är man köper, främst för att se så att det verkligen är en fond uppbackad med fysiskt guld. Det finns nämligen många typer av guldfonder,  allt från fonder med "terminskontrakt/futures" till fonder som innehåller aktier i guldgruvebolag mm. All information om en fond ska finnas på deras hemsida och i faktabladet.

Här är en artikel som går in mer på det: https://tradingsim.com/blog/correlation-gold-futures-gold-etfs/

De fonder jag själv använder är främst dessa två, då jag anser att de är säkrast och billigast: ETFS Physical Swiss Gold (GZUR) och ETFS Physical Gold (VZLD). Tidigare köpte jag även fonder som handlades i USD men dessa går inte längre att köpa p.g.a. MIFID2.

Utöver ovan fonder brukar jag blanda in lite andra ädelmetaller såsom Silver och platina, ETFS Physical Silver (VZLC) och ETFS Physical Platinum (VZLA). Silver är också en viktig del av våra portföljer. Ibland presterar dessa sämre än guld och ibland bättre. Det dyker alltså upp bra köplägen lite då och då.

I dagsläget har jag övergått från ETFS Physical Gold (VZLD) till "Pacific precious A" i just denna portfölj. Pacific precious är en svensk fond som handlas i SEK och som innehåller flertalet ETFer som innehar fysiska ädelmetaller, främst guld och silver. Utöver det investerar fonden i aktier från vissa gruv/tillverkningsbolag. Anledningen till jag bytt över till just denna fond är för att jag anser att EUR gått upp väldigt mycket i värde den senaste tiden och för att jag hellre vill köpa en fond i SEK just nu när SEK är "billig". Pacific Precious ingår i vissa portföljer vi har, tillsammans med bl.a. ETFS Physical Gold.

Se detta inlägg för mer detaljer kring valutaskillnader http://spargeneral.blogspot.se/2018/05/hur-kan-man-pa-enklaste-satt-tjana.html

Det finns såklart risker även med dessa guldfonder, precis som med aktier. Det är ju på sätt och vis "pappersguld". Kan man t.e.x lita på att en bank eller en utfärdare har exakt den mängden guld som du har rätt till enligt ditt "köpkontrakt"? Svårt att svara på. Men säljer man inte sitt guldinnehav under större "guld"-kriser, om det nu finns sådana, så borde det inte vara några problem senare. Det är troligen när alla vill ha ut sitt guld samtidigt som det skulle kunna bli riktigt stökigt. Om man själv är en av dessa personer vid det tillfället så får man hoppas på att man valt rätt förvaltare.

Utöver guldet består ju portföljen av aktier/aktiefonder. Det enklaste är att ha globalfonder ihop med guldet. Här kan man välja allt från väldigt "säkra" sådana, såsom Länsförsäkringar global indexnära, spp global, swedbank acces global etc. Eller så kan man ha en lite mer "aggressiva" globalfonder, t.ex. DNB teknologi eller MS INVF Global Opportunity A mm.

Alternativet är att man själv köper en diversifierad pott av aktier. Allt beror på hur hög risk man är villig att ta på aktiesidan och hur många procent av portföljen som ska vara exponerat mot guld. Kanske är det värt att vara mer aggressiv på aktiesidan när guldet ändå skyddar din portfölj? Jag själv vill helst ha fonder eller aktier som "täcker globalt" i och med att guldet ändå följer ett "globalt index", om vi bortser från valutafluktuationer.

Som jag skrev i början av inlägget är just detta en "extrem" portfölj. I längden kanske det inte kommer att löna sig att ha så pass mycket guld i en portfölj. Men det är enkelt att växla ner på guldet när man anser att tillfället är rätt. Just denna portfölj kommer att vara mer som ett test för att se hur en 50/50-portfölj med guld kommer att gå de kommande åren.

Jag själv har en princip att där jag alltid ska ha minst 10% av mitt totala kapital i guld (inkl. andra ädelmetaller), både i portföljen men också fysiskt hemma. Vissa portföljer som vi har är helt byggda på att ha minst 25% guld och råvaror, likt Jan Bolmessons "rikatillsammansportfölj", som är baserad på Harry Brownes teori om portföljallokering.

Nedan ser ni hur en av våra portföljer gått. Denna portfölj innehar en stor del av vårt total kapital (mer om portföljen kommer i ett framtida inlägg).


I vissa lägen kommer jag alltså att växla upp eller växla ner på guld och silver i portföljerna. Allt beroende på hur börsen går, vad jag tror om marknaden framöver och framförallt vad jag tror om guldet. Jag tittar bl.a. på om börserna ligger över eller under MA200 (glidande medelvärdet för 200 dagar) för att få en uppfattning om hur jag ska tänka kring guldexponeringen. Förhoppningsvis kommer guldet att stiga när börsen går dåligt, vilket innebär att man får mer pengar att spendera på aktier senare, när börsen övergått till det normala. Med lite guld och silver i portföljen slipper också delar av ens kapital att "låsas in" i en negativt avkastande börs.

Det man dock ska ha med sig är att även guld normalt kan falla väldigt hårt initialt vid ett stort börsras. Däremot har guldet efteråt klarat sig mycket bättre än vad börsen har. Silverpriset löper oftast parallellt med guldpriset, som ni såg i en graf tidigare. Men silver är mycket mer volatilt än guld, vilket innebär att silvret kan prestera bättre eller sämre än guldet vid vissa tillfällen. Nedan ser ni lite statistik för hur guld och silver gått under de stora rasen.


Ovan ser ni hur guld (gul färg) presterat i förhållande till S&P500 sedan mitten 2006. 

Det var lite om guld och hur man kan nyttja guldet i sin portfölj. Hoppas att det ger lite inspiration. Fortsättningsvis kommer jag att posta guldportföljens resultat på twitter och på bloggen. Följ gärna bloggen och läs kommande inlägg som ska handla om de andra portföljerna vi har, som också innehåller lite guld.

I och med att inläggets "extrema" portfölj inte verkar vara döpt av någon så kommer jag att skämtsamt kalla den för "Golden 50".

Lycka till med ert sparande och kom ihåg, allt är inte begränsat till enbart aktier och aktiefonder!

Lista över guld- och råvarufonder: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BK_zH1ZCfOYjucS8nZnHgryhtQvQEt2vRMpGsaLYpQs/edit?usp=sharing

Jag får ingen ersättning av ovannämnda fonder och bolag. Kom ihåg att alla investeringar är förknippade med risk. Det jag skriver är mina egna åsikter och tankar kring ämnet.

2 kommentarer:

  1. Hej SparGeneralen, tack för en pedagogisk och informativ sida! En fråga. Lägger du dina guldETFer i ett ISK eller KF? Kanske spelar det ingen roll här iofs?

    SvaraRadera
  2. Hej! Jag ber om ursäkt för det mycket sena svaret.

    Jag har dessa ETFer i både ISK och KF. I och med att de inte ger någon utdelning så spelar det egentligen inte någon roll.

    Stort tack för att du läser!

    SvaraRadera

Börsåret 2018

Som ni har märkt så skriver jag inte så mycket på bloggen, oftast lägger jag ut det mesta på twitter då det är enklare när man snabbt vill d...